X  Tanca Història del temps de l’estació
ActualAvuiAhirAbril2023Tot el temps
Temperatura (F)66.6 ↑ 77.0 (4:09 pm)
↓ 57.7 (9:57 am)
↑ 68.2 (11:29 pm)
↓ 48.2 (1:19 am)
↑ 77.0 (1)
↓ 57.7 (1)
↑ 79.0 (Mar 27)
↓ 19.0 (Mar 20)
↑ 93.4 (2022 Jun 16)
↓ 1.8 (2022 Des 24)
Pluja (in)0 0.370.000.0024.90466.68
Humitat (%)30 ↑ 99 (8:33 am)
↓ 17 (4:01 pm)
↑ 80 (10:35 am)
↓ 49 (3:17 am)
↑ 99 (1)
↓ 17 (1)
↑ 99 (Gen1)
↓ 14 (Mar 16)
↑ 99 (2019 Gen1)
↓ 10 (2019 Mar 23)
Rosada (F)34 ↑ 63.1 (6:45 am)
↓ 27.9 (4:01 pm)
↑ 59.9 (11:51 pm)
↓ 32.9 (12:17 am)
↑ 63.1 (1)
↓ 27.9 (1)
↑ 67.8 (Feb 23)
↓ 8.8 (Mar 15)
↑ 81.5 (2022 Jul 8)
↓ -4.7 (2022 Des 24)
Pressió (inHg)29.86 ↑ 29.97 (12:05 am)
↓ 29.78 (4:55 pm)
↑ 30.20 (12:15 am)
↓ 29.98 (11:44 pm)
↑ 29.97 (1)
↓ 29.78 (1)
↑ 30.45 (Feb 4)
↓ 29.29 (Mar 3)
↑ 30.62 (2019 Feb 27)
↓ 29.29 (2018 Des 18)
Vent (mph)0.9 15.0 (1:49 pm)9.2 (1:05 pm)15.0 (1)15.0 (Abr 1)17.0 (2021 Des 11)
Ràfega (mph)2.2 22.8 (3:04 pm)14.8 (12:11 pm)22.8 (1)22.8 (Abr 1)26.0 (2019 Abr 14)
Solar (w/m2)0 766 (12:33 pm)678 (12:09 pm)766 (1)849 (Mar 27)2368 (2021 Ago 25)
UV (Index)0 7.0 (12:13 pm)6.0 (12:09 pm)7.0 (1)8.0 (Mar 13)12.7 (2022 Mar 13)