X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårSeptember2023Hela tiden
Temperatur (C)14 ↑ 14.9 (12:05 am)
↓ 14.0 (1:59 am)
↑ 24.9 (3:53 pm)
↓ 12.5 (3:13 am)
↑ 30.0 (4)
↓ 8.9 (24)
↑ 33.2 (Aug 25)
↓ -7.2 (Mar 20)
↑ 34.1 (2022 Juni 16)
↓ -16.8 (2022 Dec 24)
Regn (mm)0 0.00.037.11482.112703.3
Fuktighet (%)99 ↑ 99 (12:05 am)
↓ 99 (12:05 am)
↑ 99 (12:05 am)
↓ 63 (3:51 pm)
↑ 99 (1)
↓ 52 (19)
↑ 99 (Jan 1)
↓ 14 (Mar 16)
↑ 99 (2019 Jan 1)
↓ 10 (2019 Mar 23)
Daggpunkt (C)13.8 ↑ 14.7 (12:05 am)
↓ 13.8 (1:59 am)
↑ 19.3 (5:17 pm)
↓ 12.3 (3:13 am)
↑ 23.8 (4)
↓ 8.7 (24)
↑ 26.8 (Aug 14)
↓ -12.9 (Mar 15)
↑ 27.5 (2022 Jul 8)
↓ -20.4 (2022 Dec 24)
Tryck (hPa)1016.6 ↑ 1017.3 (12:14 am)
↓ 1016.6 (12:51 am)
↑ 1017.3 (10:37 pm)
↓ 1013.2 (2:49 am)
↑ 1022.4 (2)
↓ 0.0 (21)
↑ 1031.2 (Feb 4)
↓ 0.0 (Sep21)
↑ 1036.9 (2019 Feb 27)
↓ 0.0 (2023 Sep21)
Vind (m/s)0 0.0 (12:05 am)0.8 (2:29 pm)1.9 (22)6.7 (Apr 1)7.6 (2021 Dec 11)
Vindil (m/s)0 0.5 (12:17 am)1.5 (2:43 pm)3.6 (1)10.2 (Apr 1)11.6 (2019 Apr 14)
Solar (w/m2)0 0 (12:05 am)800 (12:00 pm)1573 (6)1573 (Sep6)2368 (2021 Aug 25)
UV (Index)0 0.0 (12:05 am)7.0 (11:39 am)15.0 (6)15.0 (Sep6)15.0 (2023 Sep6)