Οπτικές ενδείξεις Aurora Borealis / Northern Lights και VHF Radio Aurora Τελευταία ενημέρωση: 09:00 UTC 

Γεωμορφογενής θύελλα

 3 KP-ΔΕΙΚΤΗΣ   12 ap index

Ήσυχο όχι Γεωμορφογενής θύελλα

KP-PLANETARY ΔΕΙΚΤΗΣ

Δεν εκδίδει Aurora

Δείκτες ραδιοφώνου

Est. daily  7  A-ΔΕΙΚΤΗΣ

Ήσυχο όχι Γεωμορφογενής θύελλα

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

Δεν υπάρχει ραδιόφωνο

KP-ΔΕΙΚΤΗΣ information

The higher the KP-ΔΕΙΚΤΗΣ (0-9) the greater the chance of seeing the Aurora Borealis. The three-hourly K index data is collected from ground-based magnetometers at 13 mid-latitude observatories. The scale is non-linear.
The ap index (0-400) is the equivalent three-hourly range or amplitude on a linear scale.

A-ΔΕΙΚΤΗΣ information

This A-ΔΕΙΚΤΗΣ estimate is the rolling average of the last eight ap indices: the true Ap index is the same average for the UT day. High Kp, ap & Ap indices (caused by strong solar activity) may indicate enhanced VHF radio communication (28-433 MHz) at a range of 1000 miles or more in mid- to high latitudes: the radio-aurora.

Data Provided by https://services.swpc.noaa.gov  ©2024