Οπτικές ενδείξεις Aurora Borealis / Northern Lights και VHF Radio Aurora Τελευταία ενημέρωση: 21:00 UTC 

Γεωμορφογενής θύελλα

 4 KP-ΔΕΙΚΤΗΣ   27 ap index

Ανήλικος Γεωμορφογενής θύελλα

KP-PLANETARY ΔΕΙΚΤΗΣ

Υψηλή προβολή Aurora Latitude

Δείκτες ραδιοφώνου

Est. daily  19  A-ΔΕΙΚΤΗΣ

Ανήλικος Γεωμορφογενής θύελλα

ΡΑΔΙΟ ΑΥΡΟΡΑ ΕΝΕΡΓΟ

Υψηλός ραδιοφωνικός σταθμός
50-144 MHz Δυνατόν

KP-ΔΕΙΚΤΗΣ information

The higher the KP-ΔΕΙΚΤΗΣ (0-9) the greater the chance of seeing the Aurora Borealis. The three-hourly K index data is collected from ground-based magnetometers at 13 mid-latitude observatories. The scale is non-linear.
The ap index (0-400) is the equivalent three-hourly range or amplitude on a linear scale.

A-ΔΕΙΚΤΗΣ information

This A-ΔΕΙΚΤΗΣ estimate is the rolling average of the last eight ap indices: the true Ap index is the same average for the UT day. High Kp, ap & Ap indices (caused by strong solar activity) may indicate enhanced VHF radio communication (28-433 MHz) at a range of 1000 miles or more in mid- to high latitudes: the radio-aurora.

Data Provided by https://services.swpc.noaa.gov  ©2024