X  Stänga Vår station sensor

period Plats partikel koncentration AQI Risk       
Nuvarande Utanför pm2.5 5.0 ug/m3 20.8 Bra luftkvalitet
     

24 timmar Utanför pm2.5 4.9 ug/m3 20.4 Bra luftkvalitet
     
      

klassificering AQI pm10 pm2.5 Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
 Mer information: EPA  Luftkvalitetsindex    Sensordata fångad kl: 09-26-2023 01:43