X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 47 25 47 Dobar kvalitet vazduha
     

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
09-24-202382944312192102144Dobar kvalitet vazduha
     
09-25-202317242951215292129Dobar kvalitet vazduha
     
09-26-2023234269131829292569Umeren kvalitet vazduha 
    
09-27-20231024694829681369Umeren kvalitet vazduha 
    
09-28-2023172331710118111831Dobar kvalitet vazduha
     
09-29-2023183038712147111838Dobar kvalitet vazduha
     
09-30-2023253336912156112036Dobar kvalitet vazduha
     
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
Opasni kvalitet vazduha > 300 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 09-26-2023 15:00