X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 25 13 25 Dobar kvalitet vazduha
     

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
07-23-202451015257151415Dobar kvalitet vazduha
     
07-24-20241321315710161431Dobar kvalitet vazduha
     
07-25-2024920303710151130Dobar kvalitet vazduha
     
07-26-20244919268151219Dobar kvalitet vazduha
     
07-27-20243562481488Dobar kvalitet vazduha
     
07-28-20246111535612515Dobar kvalitet vazduha
     
07-29-202451728268151228Dobar kvalitet vazduha
     
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
Opasni kvalitet vazduha > 300 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 07-25-2024 02:00