X  Sluiten Officiële lucht kwaliteit meting - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 9 3 9 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
01-31-2023172852581315952Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
02-01-202381420471046820Goede lucht kwaliteit
     
02-02-2023512193610271619Goede lucht kwaliteit
     
02-03-2023635433101212162043Goede lucht kwaliteit
     
02-04-20231625516111712151951Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
02-05-20233042481420257101948Goede lucht kwaliteit
     
02-06-20233057661020248131966Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 02-02-2023 10:00