X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 88 36 88 Umeren kvalitet vazduha  
    

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
06-04-2023154268513215131968Umeren kvalitet vazduha 
    
06-05-2023815293714391929Dobar kvalitet vazduha
     
06-06-20231939431012135152543Dobar kvalitet vazduha
     
06-07-2023365257915179162657Umeren kvalitet vazduha 
    
06-08-2023103760312205122160Umeren kvalitet vazduha 
    
06-09-2023242830710152132430Dobar kvalitet vazduha
     
06-10-202316264469159152444Dobar kvalitet vazduha
     
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
Opasni kvalitet vazduha > 300 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 06-06-2023 16:00