X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 62 25 62 Umeren kvalitet vazduha  
    

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
06-10-202418192067713141520Dobar kvalitet vazduha
     
06-11-20248151838114101818Dobar kvalitet vazduha
     
06-12-2024162535710133112135Dobar kvalitet vazduha
     
06-13-2024263337814173102237Dobar kvalitet vazduha
     
06-14-2024294047817212112447Dobar kvalitet vazduha
     
06-15-2024284159914226112259Umeren kvalitet vazduha 
    
06-16-20243844511114194122051Umeren kvalitet vazduha 
    
06-17-2024152451610167111751Umeren kvalitet vazduha 
    
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
Opasni kvalitet vazduha > 300 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 06-12-2024 19:00