X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 46 26 46 Dobar kvalitet vazduha
     

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
03-29-20231734547122015182354Umeren kvalitet vazduha 
    
03-30-20232838661124304102466Umeren kvalitet vazduha 
    
03-31-20232731511117327122351Umeren kvalitet vazduha 
    
04-01-202341227261210172427Dobar kvalitet vazduha
     
04-02-202351324361215192224Dobar kvalitet vazduha
     
04-03-2023193649822291102649Dobar kvalitet vazduha
     
04-04-202314233951316591639Dobar kvalitet vazduha
     
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
Opasni kvalitet vazduha > 300 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 03-31-2023 09:00