X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 23 12 23 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
05-23-20241021324913281832Bra luftkvalitet
     
05-24-202413213161013161831Bra luftkvalitet
     
05-25-20247244031118191840Bra luftkvalitet
     
05-26-20249173247123102132Bra luftkvalitet
     
05-27-2024714222575111722Bra luftkvalitet
     
05-28-2024814183569142121Bra luftkvalitet
     
05-29-20248131835711152020Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 05-25-2024 13:00