X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 28 15 28 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
07-23-202451015257151415Bra luftkvalitet
     
07-24-20241321315710161431Bra luftkvalitet
     
07-25-2024920303710151130Bra luftkvalitet
     
07-26-20244919268151219Bra luftkvalitet
     
07-27-20243562481488Bra luftkvalitet
     
07-28-20246111535612515Bra luftkvalitet
     
07-29-202451728268151228Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 07-25-2024 03:00