X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 15 13 15 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
09-26-20232545601216203101860Umiarkowana jakość powietrza 
    
09-27-20231123604821591460Umiarkowana jakość powietrza 
    
09-28-202314222569128122025Dobra jakość powietrza
     
09-29-20232639461117255102146Dobra jakość powietrza
     
09-30-2023344346111928192246Dobra jakość powietrza
     
10-01-202329465391721381953Umiarkowana jakość powietrza 
    
10-02-2023204852615221102252Umiarkowana jakość powietrza 
    
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
Zagrożenie zdrowia > 300 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 09-28-2023 11:00