X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 74 27 74 Umiarkowana jakość powietrza  
    

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
03-22-2023384653182835691653Umiarkowana jakość powietrza 
    
03-23-20233845691423361102869Umiarkowana jakość powietrza 
    
03-24-20232638511115197112351Umiarkowana jakość powietrza 
    
03-25-20235123625167122036Dobra jakość powietrza
     
03-26-2023163136714195112036Dobra jakość powietrza
     
03-27-202316315181823581651Umiarkowana jakość powietrza 
    
03-28-202317323982033151839Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
Zagrożenie zdrowia > 300 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 03-24-2023 06:00