X  Luk Officiel AQ sensor station - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 28 11 28 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
12-01-202231120269791420God luftkvalitet
     
12-02-202219283771012791337God luftkvalitet
     
12-03-2022102030481657830God luftkvalitet
     
12-04-202210213541017241535God luftkvalitet
     
12-05-20221724355817171135God luftkvalitet
     
12-06-202215182156614821God luftkvalitet
     
12-07-202216212368913623God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Usunde for nogle 100-150 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
Usund luftkvalitet 150-200 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
Meget usund luftkvalitet 200-300 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 12-03-2022 02:00