X  Luk Officiel AQ sensor station - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 81 31 81 Moderat luftkvalitet  
    

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
03-22-2023384653182835691653Moderat luftkvalitet 
    
03-23-20233845691423361102869Moderat luftkvalitet 
    
03-24-20232638511115197112351Moderat luftkvalitet 
    
03-25-20235123625167122036God luftkvalitet
     
03-26-2023163136714195112036God luftkvalitet
     
03-27-202316315181823581651Moderat luftkvalitet 
    
03-28-202317323982033151839God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Usunde for nogle 100-150 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
Usund luftkvalitet 150-200 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
Meget usund luftkvalitet 200-300 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 03-24-2023 02:00