X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Gainesville, Georgia, USA

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 39 20 39 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
10-01-2023234053712215101953Umiarkowana jakość powietrza 
    
10-02-2023213135611145102135Dobra jakość powietrza
     
10-03-2023273236811147112236Dobra jakość powietrza
     
10-04-2023384755101618492155Umiarkowana jakość powietrza 
    
10-05-20233449561217196102056Umiarkowana jakość powietrza 
    
10-06-2023214052101722472052Umiarkowana jakość powietrza 
    
10-07-2023122953410224111953Umiarkowana jakość powietrza 
    
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
Zagrożenie zdrowia > 300 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 10-03-2023 16:00